• Schmalz真空吸盘SAXM 30 ED-85 G3/8-IG

施迈茨Schmalz杯型吸盘SAXM系列

Schmalz真空吸盘、施迈茨真空吸盘

高速吸盘在操作时具有极高的吸附力合侧向力 适用于快速搬运冲压金属板和白车身部件

用于搬运油性表面的工件

用于激光切割机和CNC加工中心上金属板材上下料的拾取

用于卸垛机中金属板料的拾取

用于搬运曲面工件

吸附面积:30mm至115mm


圆形杯型吸盘具有适应性强的密封唇、最佳的内部设计结构、包括特殊的防油槽和内部支撑点。

高耐磨材质Elastodur的吸盘主体ED-85和摩擦片ED-65

吸盘接头SC由两部分组成:包括上部设备连接件及底部带有摩擦片的底部连接件

上部设备连接件接头带有防脱落功能

所以外螺纹接头均配有O型圈

可选购吸盘垫部分,也可整套含接头购买
坚固耐磨的1.5折波纹吸盘FSGA为单密封唇 由1.5折吸盘垫FGA和连接头组成

FGA特殊聚氨酯VU1材质

接头与吸盘结合牢固,即使负载重物也不会旋转

吸盘底部带有支撑结构

使用寿命是普通吸盘的20倍

搬运金属时不受油膜影响

耐磨性好 负载力大 寿命长久


SCHMALZ SAXM 20 ED-85 SC045  10.01.19.00003

SCHMALZ SAXM 30 ED-85 SC045  10.01.19.00004

SCHMALZ SAXM 40 ED-85 SC045  10.01.19.00005

SCHMALZ SAXM 50 ED-85 SC055  10.01.19.00006

SCHMALZ SAXM 60 ED-85 SC055  10.01.19.00007

SCHMALZ SAXM 80 ED-85 SC055  10.01.19.00008

SCHMALZ SAXM 100 ED-85 SC065  10.01.19.00009

SCHMALZ SAXM 115 ED-85 SC065  10.01.19.00010

SCHMALZ SAXM 30 ED-85 G1/4-IG  10.01.19.00014

SCHMALZ SAXM 30 ED-85 G3/8-IG  10.01.19.00015

SCHMALZ SAXM 30 ED-85 M10-AG  10.01.19.00016

SCHMALZ SAXM 30 ED-85 M14x1.5-AG  10.01.19.00017

SCHMALZ SAXM 30 ED-85 RA  10.01.19.00018

SCHMALZ SAXM 40 ED-85 G1/4-IG  10.01.19.00019

SCHMALZ SAXM 40 ED-85 G3/8-IG  10.01.19.00020

SCHMALZ SAXM 40 ED-85 M10-AG  10.01.19.00021

SCHMALZ SAXM 40 ED-85 M14x1.5-AG  10.01.19.00022

SCHMALZ SAXM 40 ED-85 RA  10.01.19.00023

SCHMALZ SAXM 50 ED-85 G1/4-IG  10.01.19.00024

SCHMALZ SAXM 50 ED-85 G3/8-IG  10.01.19.00025

SCHMALZ SAXM 50 ED-85 M10-AG  10.01.19.00026

SCHMALZ SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG  10.01.19.00027

SCHMALZ SAXM 50 ED-85 RA  10.01.19.00028

SCHMALZ SAXM 60 ED-85 G1/4-IG  10.01.19.00029

SCHMALZ SAXM 60 ED-85 G3/8-IG  10.01.19.00030

SCHMALZ SAXM 60 ED-85 M10-AG  10.01.19.00031

SCHMALZ SAXM 60 ED-85 M14x1.5-AG  10.01.19.00032

SCHMALZ SAXM 60 ED-85 RA  10.01.19.00033

SCHMALZ SAXM 80 ED-85 G1/4-IG  10.01.19.00034

SCHMALZ SAXM 80 ED-85 G3/8-IG  10.01.19.00035

SCHMALZ SAXM 80 ED-85 M10-AG  10.01.19.00036

SCHMALZ SAXM 80 ED-85 M14x1.5-AG  10.01.19.00037

SCHMALZ SAXM 80 ED-85 RA  10.01.19.00038

SCHMALZ SAXM 100 ED-85 G1/4-IG  10.01.19.00039

SCHMALZ SAXM 100 ED-85 G3/8-IG  10.01.19.00040

SCHMALZ SAXM 100 ED-85 M10-AG  10.01.19.00041

SCHMALZ SAXM 100 ED-85 M14x1.5-AG  10.01.19.00042

SCHMALZ SAXM 100 ED-85 RA  10.01.19.00043

SCHMALZ SAXM 115 ED-85 G1/4-IG  10.01.19.00044

SCHMALZ SAXM 115 ED-85 G3/8-IG  10.01.19.00045

SCHMALZ SAXM 115 ED-85 M10-AG  10.01.19.00046

SCHMALZ SAXM 115 ED-85 M14x1.5-AG  10.01.19.00047

SCHMALZ SAXM 115 ED-85 RA  10.01.19.00048

SCHMALZ SAXM 30 ED-85 G1/4-AG  10.01.19.00049

SCHMALZ SAXM 30 ED-85 G3/8-AG  10.01.19.00050

SCHMALZ SAXM 40 ED-85 G1/4-AG  10.01.19.00051

SCHMALZ SAXM 40 ED-85 G3/8-AG  10.01.19.00052

SCHMALZ SAXM 50 ED-85 G1/4-AG  10.01.19.00053

SCHMALZ SAXM 50 ED-85 G3/8-AG  10.01.19.00054

SCHMALZ SAXM 60 ED-85 G1/4-AG  10.01.19.00055

SCHMALZ SAXM 60 ED-85 G3/8-AG  10.01.19.00056

SCHMALZ SAXM 80 ED-85 G1/4-AG  10.01.19.00057

SCHMALZ SAXM 80 ED-85 G3/8-AG  10.01.19.00058

SCHMALZ SAXM 100 ED-85 G1/4-AG  10.01.19.00059

SCHMALZ SAXM 100 ED-85 G3/8-AG  10.01.19.00060

SCHMALZ SAXM 115 ED-85 G1/4-AG  10.01.19.00061

SCHMALZ SAXM 115 ED-85 G3/8-AG  10.01.19.00062

SCHMALZ SAXM 30 ED-85 NPT3/8-IG  10.01.19.00063

SCHMALZ SAXM 40 ED-85 NPT3/8-IG  10.01.19.00064

SCHMALZ SAXM 50 ED-85 NPT3/8-IG  10.01.19.00065

SCHMALZ SAXM 60 ED-85 NPT3/8-IG  10.01.19.00066

SCHMALZ SAXM 80 ED-85 NPT3/8-IG  10.01.19.00067

SCHMALZ SAXM 100 ED-85 NPT3/8-IG  10.01.19.00068

SCHMALZ SAXM 115 ED-85 NPT3/8-IG  10.01.19.00069

SCHMALZ SAXM 30 ED-85 NPT1/4-IG  10.01.19.00073

SCHMALZ SAXM 40 ED-85 NPT1/4-IG  10.01.19.00074

SCHMALZ SAXM 50 ED-85 NPT1/4-IG  10.01.19.00075

SCHMALZ SAXM 60 ED-85 NPT1/4-IG  10.01.19.00076

SCHMALZ SAXM 80 ED-85 NPT1/4-IG  10.01.19.00077

SCHMALZ SAXM 100 ED-85 NPT1/4-IG  10.01.19.00078

SCHMALZ SAXM 115 ED-85 NPT1/4-IG  10.01.19.00079

SCHMALZ SAXM 20 ED-85 G1/4-IG  10.01.19.00080

SCHMALZ SAXM 30 ED-85 M16x1.5-AG  10.01.19.00084

SCHMALZ SAXM 40 ED-85 M16x1.5-AG  10.01.19.00085

SCHMALZ SAXM 50 ED-85 M16x1.5-AG  10.01.19.00086

SCHMALZ SAXM 60 ED-85 M16x1.5-AG  10.01.19.00087

SCHMALZ SAXM 80 ED-85 M16x1.5-AG  10.01.19.00088

SCHMALZ SAXM 100 ED-85 M16x1.5-AG  10.01.19.00089

SCHMALZ SAXM 115 ED-85 M16x1.5-AG  10.01.19.00090

SCHMALZ SAXM 20 ED-85 G3/8-IG  10.01.19.00097

SCHMALZ SAXM 20 ED-85 M10-AG  10.01.19.00098

SCHMALZ SAXM 20 ED-85 M14x1.5-AG  10.01.19.00099

SCHMALZ SAXM 20 ED-85 RA  10.01.19.00100

SCHMALZ SAXM 20 ED-85 G1/4-AG  10.01.19.00101

SCHMALZ SAXM 20 ED-85 G3/8-AG  10.01.19.00102

SCHMALZ SAXM 20 ED-85 M16x1.5-AG  10.01.19.00105

SCHMALZ SAXM 30 ED-85 M16-AG  10.01.19.00108

SCHMALZ SAXM 40 ED-85 M16-AG  10.01.19.00109

SCHMALZ SAXM 50 ED-85 M16-AG  10.01.19.00110

SCHMALZ SAXM 60 ED-85 M16-AG  10.01.19.00111

SCHMALZ SAXM 80 ED-85 M16-AG  10.01.19.00112

SCHMALZ SAXM 100 ED-85 M16-AG  10.01.19.00113

SCHMALZ SAXM 115 ED-85 M16-AG  10.01.19.00114


Schmalz真空吸盘SAXM 30 ED-85 G3/8-IG

  • 品牌: Schmalz
  • 型号: SAXM 30 ED-85 G3/8-IG
  • 库存状态: 有库存

标签: Schmalz真空吸盘SAXM 30 ED-85 G3/8-IG